Brugleuningen voor Hout-Blerick over de Springbeek.